Local Origination Movies

Tamano Eizoshishu: Nagisa no BicycleTamano City, Okayama Prefecture

Screening Info

Date & Time Sun. 18 April, 11:20〜
Venue Sakurazaka Theater Hall B
Guest Nagisa (Amako Inter) , Tetsuichirou Tsuta

Cast

Shin Miyake
Akiyoshi Enishi
Negoshix
Nagisa (Amako Inter)
Jimmy Onishi
Yuriyan Retriever
Kuki Kaidan (Mogura Suzuki, Katamari Mizukawa)
Miyako Sono

Director・Work Data

Director Tetsuichirou Tsuta
Script Masaya Kawamura
Production Tamano City, Okayama Prefecture
Country Japan
Year 2021
Back to TOP