4/16(Sun)

4/15(Sat)

Sakurazaka Theater - 4/16(Sun)

Sakurazaka Theater Hall A

 • 10:00 -

  This Land is Your Land

  Greeting

  Shogen, Kazuha Sakiyama, Hitomi Nakahodo, Tatsuro Hasegawa, Syun Koutoku, Hinata Hasegawa, Tsukushi Horai, Tomoaki Kudaka, Mion, Shinobu Miyara, Naoto Mitake

 • 12:10 -

  Kaze ga Torinukeru Michi

  Greeting

  Rino Higa, Kuniko Yamada, SHINOBU、Yu Izumi, Megumi Hara, Ayako Tengan, Issei Tanaka

 • 16:00 -

  Sushi in Ginza

  Greeting

  Kentaro Ito, Nanami Akatsuki, Masaaki Kanamori

Sakurazaka Theater Hall B

Sakurazaka Theater Hall C

Tenbusu Hall - 4/16(Sun)

Event - 4/16(Sun)